Vastgoed als alternatief spaarrente

19-10-2018 | R. Mulder

Ons spaargeld op de bankrekening wordt steeds minder waard. Hieraan ten grondslag liggen om te beginnen de lage rente, maar ook de inflatie en de vermogensbelasting. Waarom is investeren, of beleggen in vastgoed dan een aantrekkelijk alternatief? 

De laatste jaren daalt de spaarrente steeds verder. Inmiddels naderen we bijna het absolute nulpunt. Dit zal u zeker niet zijn ontgaan. Aan de andere kant kost uw spaargeld of vermogen u nog steeds geld door de vermogensbelasting die geheven wordt door de overheid. Afhankelijk van uw vermogen is de heffing op uw vermogen zelfs gestegen. De combinatie van vermogensbelasting en inflatie zorgen ervoor dat uw spaargeld steeds minder waard wordt.

Belangrijke voordelen

Het is dan niet gek dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een alternatief voor de spaarrente die men krijgt op de traditionele bankrekening. Investeren, of beleggen in vastgoed biedt uitstekende kansen en is een prima alternatief voor de spaarrente op de bankrekening. Wel dient men er rekening mee te houden dat beleggen in vastgoed ook risico’s met zich meebrengt. Risico’s waarmee een (deel) van het belegde vermogen verloren kunnen gaan. Daartegenover staan ook wel een aantal grote voordelen ten opzichte van de spaarrekening.

Lage hypotheekrente

Ondanks dat de prijzen van vastgoed stijgende zijn op dit moment, is het door de extreem lage rentestand mogelijk om het vastgoed te financieren tegen aantrekkelijke rentes voor de lange termijn. In de meeste gevallen wordt ook bij beleggen in vastgoed hypotheken verstrekt die een behoorlijk deel van de waarde dekken, net als in de particuliere woningmarkt.

Directe inkomsten

Investeren in vastgoed levert direct inkomsten op. De directe inkomsten worden gegenereerd door huurinkomsten; de geldsom die de eigenaar krijgt voor het gebruik van zijn pand. Afhankelijk van het type verhuur kan dit kortlopend zijn, maar ook langlopende verhuur. Particuliere verhuur kan voor enkele maanden tot jaren zijn, maar commercieel vastgoed laat zich vaak langer vastleggen.

Meer rendement

Naast direct huurinkomsten zijn er ook inkomsten die voortvloeien voor de langere termijn. Dit betreft de waardestijging over de lange termijn. Gemiddeld gezien, afgezien van de pieken en de dalen, stijgt de waarde van vastgoed.

Inflatiebeschermer

Als er gekeken wordt naar de kosten van bouwen, of opnieuw bouwen van een soortgelijk pand dat bijvoorbeeld 30 jaar geleden gekocht is, dan is dit een stuk duurder geworden. Dit komt door de inflatie. Alle prijzen zijn aan inflatie onderhevig, dus ook de prijzen van materialen die nodig zijn voor de bouw, of de uren van de bouwvakkers. Dit is de reden waarom vastgoed, maar ook het inkomen uit vastgoed meestijgt met de inflatie.

Ook stilstaan bij de risico’s

Zoals in het begin van dit artikel geschreven zijn er niet alleen maar voordelen, maar ook risico’s bij investeren in vastgoed. Houd er ook rekening mee dat er ook een behoorlijk kennisniveau vereist is en een behoorlijk afbreukrisico is. Bij verhuur is het mogelijk dat de verkeerde huurder getroffen wordt, denk bijvoorbeeld aan niet betalen van de huur, vernielingen, illegale praktijken met als resultaat slapeloze nachten en wellicht een negatief rendement…

Uitbesteden investeringen

Het is uiteraard ook mogelijk te investeren zonder in te boeten op uw nachtrust. Wel de voordelen van investeren in vastgoed, maar met een beperkt risico. Korte termijninvesteringen in vastgoed waarvoor u geen kennis hoeft mee te nemen, maar wel kunt meekijken wat er met uw geld gedaan wordt. Uw eigen projecten kunt kiezen, de projecten waar u het beste gevoel bij hebt. Alles inzichtelijk, voor meer informatie over deze producten, klik op de knop productinformatie hier onder.

Ga naar productinformatie


Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren