Verschil tussen investeren en beleggen

27-11-2018 | R. Mulder

Omdat de woorden investeren en beleggen regelmatig door elkaar gebruikt worden, schrijf ik dit artikel om duidelijk te maken wat nou de daadwerkelijke verschillen zijn. Er zijn overeenkomsten, maar ook zeker verschillen. In dit artikel lees je er meer over!

Op onze website worden de termen investeren en beleggen beide gebruikt, waarvan investeren het meest wordt gebruikt. Eigenlijk uit gewoonte, maar is het ook terecht? Allereerst de uitleg volgens de dikke van Dale:

Uitleg beleggen: (geld) aan iets besteden waarvan je hoopt dat het in waarde zal stijgen: zijn geld in aandelen beleggen

Uitleg investeren: (van gelden) beleggen in een onderneming

Conclusie die we kunnen trekken is dat zowel bij investeren als beleggen het uiteindelijke doel het behalen van rendement is, althans dat is de verwachting. Verder zien we aan de uitleg dat investeren met name gaat over een onderneming.

Verschil tussen investeren en beleggen

Voor de meeste mensen zullen weinig verschil zien tussen investeren en beleggen. Voor een investeerder ligt dit anders; voor de investeerder gaat beleggen vanzelf, je hoeft er niks voor te doen. Te denken valt het kopen van aandelen, meedoen aan crowdfunding, et cetera. Een investeerder beïnvloed juist het rendement zelf.

Dit doet de belegger niet, bij een belegger lijkt het meer op vermogensbeheer. De investeerder levert een extra inspanning middels een tijdsinvestering. Bijvoorbeeld door kennis of netwerk te delen met de ondernemers van de investering. Dus als er tijd mee gemoeid gaat, kunnen we stellen dat het om investeren gaat.

De wens om iets te realiseren

Hoever de invloed van de geldschieter gaat is niet zwart-wit. Er is dus een grijs gebied mogelijk. Zo kun je het financieren van een crowdfunding-project zien als investering maar ook als belegging. Als jij je geld steekt in een campagnes omdat je hoopt dat je hier uiteindelijk rendement mee te behalen, dan is dit een belegging. Als je een specifieke campagne van een ondernemer die je kent steunt is rendement niet meer het enige doel. Zeker als jij denkt dat jouw geld het verschil van slagen kan beïnvloeden, of omdat je de doelstelling van de campagne een warm hart toedraagt, kun je rustig spreken van een investering.

Ondernemers zijn investeerders

Investeren gaat dan ook om meer dan enkel het financiële rendement. Dit is de reden waarom we de grote bedragen die uitgegeven door ondernemers al gauw investeringen. Bij bijvoorbeeld de aanschaf van een machine, dan zal er naast de financiële investering ook een tijdsinvestering worden gedaan om de machine goed te laten draaien en passen in het bedrijfsproces.

Investeren voor de fiscus

De fiscus maakt merkt wel een duidelijk verschil aan tussen investeren en beleggen. Alle zakelijke uitgaves aan bedrijfsmiddelen of diensten, zijn investeringen. De voorwaarde hiervoor is wel dat het langer dan een jaar mee moet gaan en een minimum investeringsbedrag van € 450,- kent.

Wat is dan beleggen?

Beleggen heeft meer de eigenschap dat het enkel om het financiële rendement gaat. Je koopt bijvoorbeeld aandelen of doet mee aan een crowdfundings-project. Dit geld zit voor langere tijd vast met de intentie dat de partij waaraan je geld uitbesteed is, je geld laat groeien. Het kopen van aandelen door een particulier van een zeer groot bedrijf op de beurs, beleggen, omdat het bedrag waarvoor aandelen gekocht zijn bijna niet van invloed kan zijn op de beurskoers van dat moment.

Particulieren investeren?

Particulieren beleggen dus meestal. Te denken valt aan aandelen, obligaties, of een oldtimer. Van deze voorbeelden zal de prijs of koers dan ook niet stijgen na de belegging van de particulier. Ondernemers steken naast liquide middelen ook nog kennis, tijd of netwerk in de investering.

Uiteraard is het ook voor een particulier mogelijk verschil te maken. Een voorbeeld hiervan is vastgoed. Zonder dat je hieraan iets doet, stijgt de waarde hiervan vanzelf, historisch gezien. Je kan dit proces versnellen door het huis te gaan verbouwen en op deze manier letterlijk en figuurlijk waarde toe te voegen aan het object.

Conclusie

In de regel geldt dat investeren en beleggen onder één noemer vallen. Investeren en beleggen kennen voor het grootste gedeelte dus ook een behoorlijke overlap. Beide hebben als doel met winstoogmerk, oftewel rendement. Het grote verschil zit in de inspanning die geleverd wordt bij een investering. Investeren gaan bijvoorbeeld tijd, kennis en netwerk mee gemoeid als extra investering. Bij beleggen wordt er enkel geld ingelegd.

De producten van Domus Invest zijn zelf samen te stellen. Als klant is het mogelijk geld te ‘beleggen’ en wachten op het resultaat, maar ook meer te ‘investeren’ door actief mee te participeren in een project.


Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren