Voorbeeld berekening project

Op deze pagina is een voorbeeld uitgewerkt van een project dat we onlangs hebben gedraaid. De cijfers zijn dan ook echt en één op één overgenomen van de afrekening zoals deze naar de investeerders zijn gegaan van dit betreffende project. Uitzondering hierop is het verliesscenario. Dit project is winstgevend afgesloten.

Om toch een voorbeeld te kunnen geven wat een verliesscenario onder de verschillende productvormen, hebben we een fictieve verkoopopbrengst genomen en vervolgens de bedragen daarop doorgerekend.

Hieronder kunt u een keuze maken tussen de beschikbare investeringsprofielen (producten). U kunt per profiel kiezen tussen een winst- en verliesscenario:

Profiel
Scenario


Overzicht totalen

Investeerder Domus Totaal
Investering
Ingelegde bedrag 35.700,00 - 107.100,00
Percentage van totaal 33,33% - 100%
Resultaat
Totale opbrengsten - -
Totale kosten - - -108.106,20
Resultaat - -
Rendement "Defensief" 40% 60% 100%
Resultaat o.b.v. 33,33% investering 1.068,27 1.602,40
Rendement 3,0% 4,4%


Overzicht details

(te) betalen (te) ontvangen
Aankoop
Aankoop woning 102.500,00
Overdrachtsbelasting 2.050,00
OZB, waterschap, riool 15-5-2018 t/m 31-12-2018 274,40
Notariskosten aankoop 628,15
Kosten kadaster inschrijving koopovereenkomst 75,00
105.527,55
Operationeel
Huur 16-5-2018 t/m 28-5-2018 350,00
350,00
Verkoop
Verkoopopbrengst woning
OZB, waterschap, riool 28-5-2018 t/m 31-12-2018 259,22
Overdrachtsbelasting terug ontvangen 2.009,00
Honorarium opmaken volmacht tot verkoop (belast met BTW) 50,00
Makelaarscourtage 2.500,00
Overboekingskosten eindbedrag afrekening (belast met BTW) 15,00
21% omzetbelasting over € 65,00 13,65
2.578,65
Samenvatting
Aankoop 105.527,55
Operationeel 350,00
Verkoop 2.578,65
Totaal 108.106,20
Totale resultaat
Direct naar...

De drie pijlers

Hier vindt u extra uitleg over de drie pijlers waarop de investeringen van Domus Invest gebaseerd zijn.

Meer Informatie
Direct naar...

Werking investeren

Hier vindt u informatie over de stappen die genomen worden bij een investeren van Domus Invest.

Meer Informatie
Direct naar...

Producten

Hier vindt u de keuze die u kunt maken uit de meerdere projecten die Domus Invest aanbiedt.

Meer Informatie
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren