Kennisbank

Welkom op de Domus Invest kennisbank.

Zoeken in kennisbank

Aandeel

Een aandeel is het bewijs van een deel van een bedrijf. Op het moment dat u...

Lees meer

Aandelenindex

Een aandelenindex is een ander woord voor beursindex, of index. Een goed vo...

Lees meer

AEX

Nederlandse beursindex te Amsterdam. Aan de AEX staan de top 25 van de groo...

Lees meer

AFM

De AFM, de Autoriteit Financiële Markten, is de gedragstoezichthouder op d...

Lees meer

AMX

Beter bekend als Midkap index. AMX is de top 25 index van 25 fondsen die na...

Lees meer

Bank

Een bank is een financiële dienstverlener voor zowel de particuliere als z...

Lees meer

Bedrijfsobligatie

Een obligatie die wordt uitgegeven door de betreffende onderneming. De verg...

Lees meer

Beheerkosten

De kosten die een vermogensbeheerder rekent. Deze kosten worden meestal per...

Lees meer

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds is een verzamelpunt voor beleggers of investeerders. Bi...

Lees meer

Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de periode waarover de belegger wil gaan beleggen. ...

Lees meer

Beleggingsportefeuille

De mix van verschillende producen waar uw vermogen in belegd is. Deze mix ...

Lees meer

Benchmark

Met de benchmark worden de prestaties van een beleggingsfonds, beleggingspo...

Lees meer

Bestens order

De daadwerlijke opdracht, om op de effectenbeurs effecten te kopen of te ve...

Lees meer

Beursindex

De beursindex het koersgemiddelde (gewogen gemiddelde) van alle aandelen ge...

Lees meer

Beweeglijkheid

Beweegelijkheid staat beter bekend als volatiliteit. Dit is de mater waarin...

Lees meer

Biedkoers

Dit is de prijs die geboden wordt waarop de effecten verkocht kunnen worden...

Lees meer

Broker

De broker is feitelijk de beurshandelaar, de dealer. Dit is een financiële...

Lees meer

Cashdividend

Dividend dat contant uitgekeerd wordt.

Lees meer

Closed end beleggingsfonds

Een fonds waarvan het aantal deelnemersbewijzen vastligt. Eigenschap hierva...

Lees meer

Coupon

Dit is de periodieke rente die vergoed, of uitgekeerd worden in de vorm van...

Lees meer

Dagorder

Een effectenorder die beperkt geldig is, enkel op de dag waarop de dagorder...

Lees meer

Derivaat

Derivaten hebben een prijs die in de basis gebaseerd is op onderliggende wa...

Lees meer

Dividend

Dividend is het deel van de winst van een onderneming dat periodiek aan de ...

Lees meer

Dividendbelasting

Het deel belasting dat betaald dient te worden over het dividend dat uitgek...

Lees meer

Dividendlekkage

Dit is het deel van de opbrengst waar u niet over kunt beschikken in vergel...

Lees meer

Dividendrendement

Dit is het rendement op de koers van het aandeel op basis van het dividend ...

Lees meer

Dividenduitkering

De uitkering aan de houders van bijvoorbeeld aandelen, of andere producten ...

Lees meer

DNB

DNB is een afkorting die staat voor De Nederlandsche Bank. Dit is het orgaa...

Lees meer

Doorlopende notering

Het op elk moment verhandelbaar zijn van beursgenoteerde effecten gedurende...

Lees meer

Doorlopende order

Effecten-order, die normaal gesproken een geldigheidsduur heeft van 28 dage...

Lees meer

Effecten

In feite alle financiële producten, of instrumenten waar een belegger in k...

Lees meer

Effectenorder

De opdracht van een klant aan de bank of broken om effecten te kopen of te ...

Lees meer

ETF

Exchange Traded Funds (ETF’s), ook wel trackers Trackers genoemd. Met dit...

Lees meer

Ex-dividend datum

De datum van de bepaling van de hoogte van het recht van het dividend dat p...

Lees meer

Flat yield

FLat yield is de jaarlijkse couponuitkering van een obligatie gedeeld door ...

Lees meer

Fondscode

Een administratieve code die door de effectenbeurs wordt toegekend aan de e...

Lees meer

Fondsmanager

Beleidsbepaler van de operationele, actieve strategie. Deze manager bepaalt...

Lees meer

Gelijk gewogen index

De gelijk gewogen index is een aandelenindex waarbij alle aandelen een geli...

Lees meer

Gelimiteerde order

Een daadwerkelijke opdracht om effecten te kopen of te verkopen tegen een v...

Lees meer

Hedgefund

Beleggingsfonds dat als doel heeft een jaarlijks positief absoluut rendemen...

Lees meer

Herbelegging

Het nogmaals beleggen van ontvangen inkomsten (resultaat) uit dividenden, a...

Lees meer

Huisfonds

Een huisfonds is een beleggingsfonds dat beheerd wordt door een financiële...

Lees meer

Illiquide

Geld dat niet beschikbaar is op de korte termijn.

Lees meer

Index

Een index is verzameling effecten die op een bepaalde manier zijn samengest...

Lees meer

Indexfonds

Een beleggingsfonds dat een marktindex volgt. Bij een indexfonds is het maa...

Lees meer

Indextracker

Een indextracker is een beursgenoteerd fonds dat een index volgt. Concreet ...

Lees meer

Interim dividend

Een tussentijdse uitkering van het dividend aan de aandeelhouders. Het divi...

Lees meer

Intrinsieke waarde

De totale actuele waarde van de effecten die binnen de ETF zijn opgenomen.

Lees meer

Koersrisico

Het koersrisico is het risico dat de koers van een effect een onverwachte n...

Lees meer

Koers-winstverhouding

De koers-winstverhouding is de verhouding die wordt berekend door de actuel...

Lees meer

Laatkoers

De prijs waartegen een effect op de markt wordt verkocht, dus de prijs waar...

Lees meer

Limiet

Zie de term Gelimiteerde order.

Lees meer

Limietorder

Een gegeven opdracht om effecten aan te kopen of te verkopen tegen een spec...

Lees meer

Liquide

Beschikbaar geld. Geld dat op zeer korte termijn invorderbaar of verkrijgba...

Lees meer

Mandje

Een mix uit meerdere fondsen samengesteld aandelenpakket, dit met het doel ...

Lees meer

Market maker

De partij die op NYSE Euronext een markt bestaande uit ETF’s onderhoudt.

Lees meer

Marktkapitalisatie

Kortgezegd de beurswaarde van een bedrijf. In het engels market cap, wordt ...

Lees meer

Marktorder

Andere term voor de term bestens order.

Lees meer

Marktrisico

Het risico op daling van de totale marktwaarde. Absoluut in geld en relatie...

Lees meer

Midcap index

De Midcap index is een alternatieve naam voor de Amsterdam Midkap Index (AM...

Lees meer

Mixfonds

Een beleggingsfonds dat op het zelfde moment belegt in bijvoorbeeld aandele...

Lees meer

NAV

NAV is de afkorting voor Net Asset Value. De NAV is de intrinsieke waarde v...

Lees meer

NYSE Euronext

Europees-Amerikaanse beursindex. Opgericht in 2007 als fusie van NSYE en Eu...

Lees meer

Obligatie

Een obligatie is simpel gezegd een lening. Feitelijk leent u geld uit bij h...

Lees meer

Obligatiekoers

De obligatieprijs die tot stand komt door vraag en aanbod op de obligatiema...

Lees meer

Open end beleggingsfonds

Een beleggingsfonds waarbij het mogelijk is onbeperkt in- en uit te stappen...

Lees meer

Orderboek

Het orderboek is een administratief systeem waarin koop- en verkooporders z...

Lees meer

Passief beleggen

Dit is indexbelegging omdat er een index gevolgd wordt. Hierbij wordt een i...

Lees meer

Prospectus

Een prospectus is een wettelijk vereist document dat hoofdzaklelijk juridis...

Lees meer

Record-date

De record-date is de datum, waarop op het einde van de beursdag, bepaald wo...

Lees meer

Rendement

Simpel gezegd de opbrengst van een belegging op investering. De opbrengst w...

Lees meer

Securities lending

In het Nederlands 'effecten uitleen'. Securities lending is het tijdelijk u...

Lees meer

Spread

Spread is het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers in het orderboek...

Lees meer

Staatsobligatie

Een staatsobligatie wordt uitgegeven door een land. Als vergoeding voor de ...

Lees meer

Swap

Een swap is een overeenkomst tussen twee partijen met als doel het uitwisse...

Lees meer

Tegenpartijrisico

Als een beleggingsinstelling besluit om een swap uit te voeren of aandelen ...

Lees meer

TER

Is een afkorting van Total Expense Ratio. In het Nederlands wordt dit 'tota...

Lees meer

Tracker

Een tracker staat beter bekend als ETF. Trackers zijn belegginsproducten di...

Lees meer

VEB

Vereniging van Effectenbezitters. Vereniging die de individuele en collecti...

Lees meer

Vermogensbeheer

Vermogensbeheer is het beheren van in de regel grotere vermogens voor derde...

Lees meer

Volatiliteit

Volatiliteit is de mate van bewegelijkheid van een effect in welke vorm dan...

Lees meer

Volume

Volume vertegenwoordigd het aantal verhandelde contracten of transacties op...

Lees meer

Yield

In het Nederlands 'rendement'.

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren