Hedgefund

Beleggingsfonds dat als doel heeft een jaarlijks positief absoluut rendement, in plaats van zich af te zetten tegen een benchmark. Een hedgefund gebruikt ook meer beleggingsstrategieën dan een normaal long only-beleggingsfonds.



Terug naar de kennisbank
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren