Orderboek

Het orderboek is een administratief systeem waarin koop- en verkooporders zijn gerangschikt op volgorde van binnenkomst. Hoogste bieding geldt bij kooporders, laagste lating geldt bij verkooporders.Terug naar de kennisbank
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren