Rendement

Simpel gezegd de opbrengst van een belegging op investering. De opbrengst wordt uitgedrukt in een absoluut getal (geld), of als relatief getal (percentage) op basis van het beginvermogen. Gebruikelijk is te spreken over rendement over een tijdsbestek van een jaar.

Voorbeeldberekening van rendement: Stel, de investering is € 100.000,- bij aanvang. Na een jaar is de actuele waarde van deze investering € 110.000,-. waard. Dit is een waardestijging van € 10.000,-. Deze € 10.000,- is 10% van de initiële investering, die een jaar geleden gedaan is. Deze 10% is dan de relatieve rendementsuitdrukking, absoluut is dit € 10.000,-.

Domus Invest biedt meerdere producten met mooie rendemente. Voor meer informatie hierover ga naar de productenpagina.

Informatie productenTerug naar de kennisbank
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies accepteren